See all Mainland Videos The Prince of Tennis (incomplete)
网球王子 / Wang Qiu Wang Zi
 
Would you like to share something?
Join AsianRice.TV for a free account, or login if you are already a member.

Rate:
Fans
10 Fans
Sakura Choi
julienne campaner
Johanna A
Victoria Nguyen
Chin Tab
Anna T

The Prince of Tennis details
Added Jan. 23, 2009
Language: Mainland
Total Episodes: 22
Cast: Qin Junjie, Bo Xu Xu, Chen Ze Yu, Jiang Hong Bo, Mao Fang Yuan, Wang Chuan Jun, Wang Lu, Xie Hao Wen, Xu Jing Wei, Yang De Min, Zhang Chao, Zhang Dian Fei
Film Date: July, 2008
Category: Sports, School
  
Copyright © 2009 AsianRice.TV Contact   Advertise   About   Terms   Copyright   Privacy